ponedjeljak, 29. lipnja 2015.

8. i 9. kolo lige viseće kuglane održano u Bjelovaru

Bjelovar - Domaćini osmog i devetog kola Male lige viseće kuglane bili su Udruga tjelesnih invalida Bjelovar i Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Bjelovar. Susreti su odigrani 25. lipnja na sam Dan državnosti kod spomen područja Lug u bjelovarskom Mjesnom odboru Trojstveni markovac. Viseća kuglana još će dva puta ove godine gostovati u Bjelovaru i to 12. rujna i 8. listopada. Do kraja sezone viseće kuglane još su četiri susreta. Osim dva spomenuta viseća kuglana igrat će se i u Susedgradu i Maksimiru 26. rujna i 17. listopada. Trenutno je vodeća ekipa Udruge HVIDR-a Topusko.